Paano Kumuha ng Brgy Clearance

Ang certificate na ito ay kadalasang ginagamit sa pag-aaapply ng trabaho, supporting documents kapag mag-aapply sa mga ahensya ng gobyerno, medical certificates, affidavits at sa iba pang maaaring paggamitan nito. Ang Barangay Clearance ay nagpapatunay na ang isang tao ay mabuting mamamayan ng kanilang barangay o komunidad. Walang anumang masamang record at maaayos na namumuhay […]

See more

Paano Kumuha ng PhilHealth ID

Ang PhilHealth ay isang health insurance na nilikha para sa ating mga Pilipino. Ang lahat ay maaring maging miyembro, at maraming benefits ang makukuha dito na pwede din ma-enjoy ng mga dependents mo. Para tuluyan mong magamit ang benepisyo ng PhilHealth, mahalagang magkaroon ka ng PhilHealth ID. Kaya naman inilista ng FindWork ang mga steps […]

See more

Paano kumuha ng SSS ID

Ang Social Security System (SSS) ay isang ahensya ng gobryerno na katulad ng sa insurance. Ang SSS ID ay isa sa mga kinakailangan ipasa kung ikaw ay mag-aapply ng trabaho, passport, bank account, business at marami pang iba. Ang SSS ID ay mayroon ding tinatawag na ¬†Unified Multi-Purpose ID (UMID), ito ang pinag-isang account ng […]

See more