FindWork Guide: Mga Klase ng Leave

Ang pinakamadalas tanungin sa usaping ito ay kung gaano karaming leaves and puwedeng i-avail ng isang empleyado. Ngunit importante paring alamin na ang benepisyo ng leave ay dumedepende sa policy ng bawat kumpanya. Kung ikaw ay hindi sigurado, nandito ang FindWork para gabayan ka sa iyong pag-avail ng leave.

Kadalasan, ang mga kumpanya sa ating bansa ay pumapayag lamang na mag-leave ang isang empleyado kapag siya ay na-regularize na. Ito ang mga klase ng leave para kapag kayo ay na-regularize na, magiging gabay nyo sya sa tamang pag-gamit.

Service Incentive Leave

Para sa mga pridadong empleyado, required ng batas magbigay ang kumpanya ng 5 araw na incentive leave with pay. Ito ay puwede lamang magamit kapag lagpas isang taon ka nang empleyado sa kumpanyang pinapasukan mo.

Vacation Leave

Karamihan ng kumpanya ay nagbibigay ng vacation leave para sa maayos na work-life balance ng mga empleyado nito. Kung sa tingin mo kailangan mo ng break, puwede kang humiling ng vacation leave at ang pagpahinga mo sa araw na iyon ay bayad at ma-eenjoy mo ang araw mo.

Sick Leave

Ang mga sick leave ay binibigay sa mga empleyado para maka-recover sa kanilang mga sakit. Kadalasan kinakailangan ng medical o “fit to work” certificate ay kinakailangan para makapag-file ng sick leave.

Emergency Leave

Kapag may emergency na biglaang kinailangan ng empleyado mag-leave, ito ang kadalasang ginagamit. Ito ay ibabawas sa yearly leave credits mo, maaring sa vacation o sick leave ito kuhain.

Birthday Leave

Bilang incentive, may mga kumpanyang nagbibigay ng birthday leave para sa mga empleyado sa loob ng kanyang birth month. Ang dami ng araw ng leave ay dumedepende sa kumpanya.

Maternity Leave

Ang maternity leave ay binibigay sa mga babaeng empleyado na nagbibigay silang o nalaglagan. Ang SSS ang magbabayad sa kanyang maternity leave kaya dapat nakapag-contribute sya sa loob ng 3 buwan. Kadalasan, umaabot ito mula 60 hanggang 78 days.

Paternity Leave

Ang batas ay nagbibigay ng 7 araw na paternity leave sa mga lalaking empleyado sa na kasal. Ang paternity leave ay puwedeng gawin bago o habang nanganganak ang kanilang asawa. Hindi ito puwedeng ma-avail matapos ang 60 araw pagkatapos ng pagsilang.

Solo Parent’s Leave

Ang mga magulang na empleyado na pumapasok sa kategoryang solo parent at nakapag trabaho ng higit sa isang taon ay binibigyan ng 7 working days na leave. Para makapag-apply sa leave na ito, dapat mayroong Solo Parent Identification Card ang empleyado.

Leaves for Women who are Victims of Violence Under R.A 9262

Ang mga babaeng empleyado na biktima ng Republic Act No. 9262 ay puwedeng makakuha ng leave hanggang 10 araw with full pay. Ang kailangan para ma-avail ang leave na ito ay cetification galing sa barangay kung saan siya nakatira. Ito ay kailangan pirmahan ng punong barangay o kagawad. Itong leave na to ay binibigay para protektahan ang mga kababaihang dumanas ng karahasan.

Leaves Under the Magna Carta for Women (R.A. 9710)

Ang isang parte ng Magna Carta for Women ay ang pagbigay leave sa mga kababaihang may problema sa kanilang ari. Maaari silang mag-avail ng 2-month leave with full pay. Ito ay binibigay lang sa mga empleyadong nagtrabaho na ng 6 na buwan sa loob ng isang taon.

Number of Leaves

Bukod sa dami ng non-working holidays sa Pilipinas, may mga kumpanyang nagbibigay din ng maraming leave. Ang kumpanya ay pwedeng magbigay ng 15 days ng vacation at sick leave. Kadalasan, ito ay minimum ng 10 leave at pag hindi nagamit ang sick leave, ito ay binibigay as cash bonus sa katapusan ng taon.

When to Avail of Leaves

Ang mga leave ay dapat i-control ng management dahil ang pag-function ng kinabibilangan mong department ay hindi mahipan pag ikaw ay nag-leave. Kaya naman ang pag-file ng leave ay kinakailang atleast 2 linggo bago ka magbakasyon.

Iyan ang mga klase ng leave at sana nakatulong at nasagot ng FindWork ang mga katanungan mo tungkol sa leaves.