Job Fair Tips: Paghahanda para sa Darating na Job Fair

Hindi ganoon kadali ang paghahanap ng trabaho sa panahong ito, at marami ang naghahanap ng mga alternatibong pamamaraan para lamang makakuha ng interview sa mga kumpanyang nangangailangan ng tauhan o empleyado. Kahit na may mga jobsite o smartphone app na naglalayong mapadali ang paghahanap ng trabaho, hindi pa din dapat talikuran ang mga pagkakataong makaharap mismo ang mga employer na naghahanap ng empleyado. Isa sa mga pagkakataong tulad nito ay ang job fair na kadalasang ginaganap sa mga unibersidad, shopping malls, o sa mga lokal na barangay hall.

Kung ikaw ay may balak na makilahok sa isang job fair, nararapat lamang na ikaw ay maghanda upang magbigay ng magandang first impression sa mga employer na naroon. Narito ang ilang tips para makatulong sa iyo “to put your best foot forward” sa susunod na job fair.

Alamin kung saan ang job fair

Bago ang lahat, kailangang alamin mo muna kung saan at kailan ang job fair na iyong lalahukan. Ito ay para mabigyan moa ng iyong sarili ng panahon para makapaghanda. Kung may kalayuan ang lokasyon ng job fair, maiging umalis nang maaga upang hindi mahuli. MAgandang ideya din na tingnan ang listahan ng mga kumpanyang lalahok upang malaman ang mga maaari mong apply-an.

Maglista ng mga kumpanyang balak mong apply-an

Upang ma-maximize mo ang iyong oras sa job fair, ilista ang mga kumpanya kung saan ikaw ay interesado at unahing puntahan ang mga ito. Hindi mo kailangang limitahan ang sarili mo sa iilang kumpanaya, ngunit mas maigi kung uunahin mo ang mga gusto mong kumpanya. Maaari kang pumunta sa ibang kumpanya kapag natapos mo na ang iyong “priority list.”

Magprint at magdala ng maraming resumé

Hindi mo masasabi kung sa ilang kumpanya ka makapaga-apply kung kaya’t mas mabuti nang magdala ng sobra kaysa kulang. Marami kang maaaring makaligtaang oportunidad kung kulang ang naihandang resumé.

Ihanda ang sarili para sa impromptu interviews

Mainam rin kung ihahanda mo ang sarili mo mentally and psychologically. Tandaan na may mga kumpanyang maaaring mag-conduct ng impromptu interviews on the spot. Kung makapag-iiwan ka ng magandang first impression, maaaring makuha mo ang iyong nais na trabaho.

Practice, practice, practice

Bago pumunta sa isang job fair, mag-practice na ng iyong “elevator pitch,” kung saan maha-highlight mo ang iyong mg kuwalipikasyon at mapipapakita kung bakit karapat-dapat kang i-hire. Kung kinakailangang mag-practice sa harap ng salamin, gawin mo ito para makasigurong handa ka sa anumang maaaring itanong o hingin sa iyo.

Ang job fair ay isang paraan kung saan ang mga kumpanya ay nakahahanap ng mga aplikanteng kuwalipikado sa kanilang job postings. Malaking tulong din ito sa mga naghahanap ng trabaho sapagkat dito ay siguradong naghahanap ng aplikante ang mga kumpanya. Kung mayroon kang mga kaibigan o kakilala na naghahanap din ng trabaho, makabubuti kung sila ay iyong yayain sa job fair upang mas mapabilis ang kanilang paga-apply.

Kung nais mong makapag-apply ng trabaho o ma-update sa mga opening at job posting, i-download ang FindWork app ngayon. Ito ang makabagong paraan ng paghahanap ng trabaho; gamit ang makabagong job-matching technology, makikita mo lamang ang mga trabahong angkop sa iyo batay sa iyong kuwalipikasyon, lokasyon, at kaalaman. Subukan ang FindWork app ngayon!