Paano Kumuha ng Brgy Clearance

Ang certificate na ito ay kadalasang ginagamit sa pag-aaapply ng trabaho, supporting documents kapag mag-aapply sa mga ahensya ng gobyerno, medical certificates, affidavits at sa iba pang maaaring paggamitan nito.

Ang Barangay Clearance ay nagpapatunay na ang isang tao ay mabuting mamamayan ng kanilang barangay o komunidad. Walang anumang masamang record at maaayos na namumuhay sa kanilang lugar. Ito ay pirmado ng Kapitan ng barangay at sineselyuhan ng Official Barangay seal. Narito ang mga kakailanganing requirements:

  1. Sedula ( Community Tax Certificate)
  2. Application Form
  3. Application Fee (depende ang presyo sa bawat barangay)

Una, magtungo sa barangay hall at sabihin ang iyong pakay, kung para saan ang barangay clearance – employment, ID requirement, Police Clearance requirement, Postal ID, Affidavits, at iba.

Pangalawa, ipakita ang sedula sa kanila, kung wala pa, maaari ka din kumuha nito sa mismong barangay.

At ang panghuli, magbayad sa teller o kahera ng inyong barangay. Hintayin itong matapos at maaari mo ng makuha ang iyong barangay clearance.

Madali lang hindi ba? Kung wala ka pang trabaho, mag-apply na sa FindWork, dahil dito, siguradong trabaho agad-agad!